Vít Záhlava

Jsem návrhář desek plošných spojů a podílím se na návrzích elektronických zařízení.


Od roku 1988 pracuji s různými verzemi návrhového systému OrCAD.


Spolupracuji s předními českými a zahraničními společnostmi v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a návrhu desek plošných spojů (DPS).


Zároveń vyučuji na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze.

 

Nabízím kurzy školení programových produktů OrCAD pro uživatele v ČR.
Od 03/2020 též distančně přes aplikaci Webex.