Vít Záhlava

Jsem odborným asistentem na katedře mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze. Od roku 1988 pracuji s různými verzemi návrhového systému OrCAD. Práci s ním vyučuji v předmětech zabývajících se počítačovými návrhy  plošných spojů.

 

Nabízím kurzy školení programových produktů OrCAD pro uživatele v ČR.

 

Zároveň spolupracuji s předními českými a zahraničními společnostmi v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC) a návrhu desek  plošných spojů (DPS).