Reference

Návrhy desek plošných spojů:

· AMiT, spol. s r.o.

· CESNET

· CUE, a.s.

· Freescale Polovodiče Česká republika, s.r.o.

· HOKAMI CZ, s.r.o.

· Metralight, Inc.

· Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

· ORBIT MERRET, spol. s r. o.

· ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

 

Školení firem:

· AŽD Praha, s.r.o.

· Freescale Polovodiče Česká republika, s.r.o.

· Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o.

 

Zakázkový návrh elektroniky:

· A*Star Singapore (IBN, IME)

· CESNET

· HOKAMI CZ, s.r.o.

· Metralight, Inc.

 

Konzultace v oblasti EMC:

· AŽD Praha, s.r.o.

· MICROPEL, s.r.o.

· Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s.r.o.