Školení provádím jak pro jednotlivce, tak pro skupiny firemních zaměstnanců.

Na obsahu školení a termínu se dohodneme.
Od 03/2020 nabízím též distanční školení a konzultace přes aplikaci Webex.

 

 

Programové produkty CADENCE - OrCAD

 

· Capture/Design Entry CIS - návrh elektronických schémat

· PSpice - obvodové simulace

· PCB Editor/Allegro - současný program pro návrh plošných spojů

· Layout - předchozí program pro návrh plošných spojů

 

Technologické aspekty návrhu - Design for Manufacturing

 

· Technologické možnosti výroby desek plošných spojů

· Dimenzování spojů

· Pravidla pro osazování SMD a BGA

 

EMC na plošném spoji a návrhová pravidla pro:

 

· analogové systémy

· číslicové systémy včetně high speed

· výkonové systémy

· Odstraňování chyb v nevyhovujících návrzích

Školení a konzultace